Obavijest studentima
Seminarske grupe na predmetu Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. st:

Utorak, 8.00 - 9.30 h :

Aleksandrov, Batuši?, ?evid, Filipovi?, Heri?, Kardum, Kostovi?, Kusalo, Lažnjak, Marini?, Pajduh, Vargovi?, Žukina

Srijeda 12.30 - 14.00 h :

Bari?i?, Guštin, Jurilj, Kolar, Križan, Ljubi?, Milec, Palijaš, Raspor, Zailac, Zlomisli?, Zori?

NAPOMENA: Sljede?e predavanje je zajedni?ko za obje grupe, održat ?e se u Hrvatskom državnom arhivu na Maruli?evom trgu 21. 10. 2014. (utorak!) u 8.00 h. Tamo ?e biti odre?ene seminarske grupe za studente koji nisu bili na uvodnom predavanju pa ih nema na gornjem popisu.
18.10.2014.