Obavijest studentima
U sklopu i u terminu nastave Historiografskog praktikuma organizira se prva terenska nastava - posjet Nacionalnoj i sveu?ilišnoj knjižnici (NSK) 20. odnosno 22. listopada.

Sastanak je ispred Nacionalne i sveu?ilišne knjižnice prema terminu nastavne grupe koju ina?e poha?ate:

20.10. (ponedjeljak) - 9:45 i 11:15.
22.10. (srijeda) 8:15 i 11:15.

Od Filozofskog fakulteta do NSK u prosjeku treba 5-8 minuta hoda. http://www.nsk.hr/lokacija
18.10.2014.