Obavijest o predavanju
Profesor Nobuhiro Shiba s Josai International University, zamjenik direktora Josai Institute for Central European Studies u Tokiju, održat ?e u ponedjeljak, 27. listopada 2014. predavanje “Odnosi izme?u novoga Balkana i Japana”. Pozivamo sve zainteresirane studente i nastavnike da prisustvuju. Predavanje ?e se održati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu s po?etkom u 14 sati.
21.10.2014.