Obavijest studentima
Redovna nastava kao i odrada kolegija Film kao povijesni izvor održat ?e se 30.10.2014 u Muzeju grada Zagreba u sklopu doga?anja vezanih za izložbu GRAD FILMA - TVORNICA SNOVA. Pojekcija filma "ŽIVOT TE?E DALJE" po?inje u 18h a predavanje u 19:30.
28.10.2014.