Poziv za sudjelovanje u anketi - Prvi svjetski rat
Poštovani studenti,

Molimo vas da se odazovete ovom pozivu za sudjelovanjem u on line anketiranju studenata povijesti i psihologije vezanom uz sje?anja na Prvi svjetski rat.

Ovakvo anketiranje trenutno se provodi u preko 20 europskih zemalja u okviru me?unarodnog projekta Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union u kojem sura?uju socijalni psiholozi i povjesni?ari. U Hrvatskoj istraživanje organiziraju i provode psiholozi i povjesni?ari s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Renata Franc, Vanja Me?ugorac i Danijel Vojak).

Istraživanje se provodi me?u studentima povijesti i studentima psihologije te vam se obra?amo s molbom da i vi svojim sudjelovanjem pomognete u provo?enju ovog istraživanja.

Opširnije

Upitnik: http://survey3.ulb.ac.be/limesurvey/index.php/86977/lang-hr
30.10.2014.