Obavijest studentima
Nagradu za izvrsnost u studiju dobili su kolege Sara Pažur, Nikola Tomašegovi?, Renata De?man i Matko Globa?nik.

Molimo da navedeni studenti do?u na dodjelu nagrade na sjednicu Odsjeka koja ?e se održati 5. studenog u 9.00 sati u Vije?nici. Ukoliko nisu u mogu?nosti do?i, nagrade mogu podi?i u tajništvu Odsjeka.
04.11.2014.