Obavijest o predavanju
U utorak, 11.11.2014. dr. Jan Malicki, direktor Studija Isto?ne Europe na Sveu?ilištu u Varšavi, održat ?e predavanje pod naslovom "Studij Isto?ne Europe na Sveu?ilištu u Varšavi - Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim".

U predavanju koje ?e se održati u dvorani A-312 izme?u 15.30 i 17.00 sati studenti ?e se mo?i informirati o mogu?nostima studiranja na studijskom programu koji vodi dr. Malicki, kao i o drugim mogu?nostima studiranja u Varšavi i Poljskoj.
07.11.2014.