Poziv na kolokvij
Ranonovovjekovni modul Diplomskog studija Odsjeka za povijest poziva Vas na kolokvij "Druga?iji rani novi vijek", koji ?e se održati u subotu, 22. studenoga 2014. godine, od 9.30 do 13.30 u Multimedijalnoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu.

Novoupisani studenti predstavit ?e svoje istraživa?ke orijentacije, otvoreni za stru?nu raspravu i razmjenu mišljenja o razvoju ranonovovjekovnih studija u Hrvatskoj i Europi. Vidjeti program skupa.

Opširnije - program skupa
17.11.2014.