POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ
Vije?e poslijediplomskog studija hrvatske povijesti je na sjednici održanoj 16. listopada donijelo sljede?u odluku. Studentima poslijediplomskog studija hrvatske povijesti odobrava se produženje roka za prijelaz s magistarskog na doktorski studij pod uvjetom da predaju molbe za prijelaz najkasnije do 1. studenog 2007. Za prijelaz na doktorski studij, odnosno za upis u 5. semestar, kandidati su dužni do 29. velja?e 2008. godine sakupiti 30 bodova te obraniti manji i veci kvalifikacijski rad, što potvr?uju ocjenama upisanim u indeks. Manji rad ocjenjuje mentor. Za obranu i ocjenu ve?eg rada Vije?e studija imenuje povjerenstvo. Kandidatima koji ne uspiju ispuniti uvjete za prijelaz s magistarskog na doktorski studij do 29. velja?e 2008. godine, ne?e biti odobreno novo produženje roka. Kandidati ce imati mogu?nost podnijeti molbu za prijelaz na jedan od novih doktorskih studija. O uvjetima upisa svakog pojedinog studenta odlu?ivat ?e Vije?e odabranog doktorskog studija.
25.10.2007.