Obavijest studentima
Studenti Historiografskog praktikuma, uklju?uju?i i studente diplomskog studija koji moraju položiti razlikovni ispit trebaju do?i na terensku nastavu u Hrvatski povijesni muzej. Odaberite jednu od ponu?ene tri grupe - petak 12.12. u 14 sati, ponedjeljak 15.12. u 14:30 i utorak 16.12. u 14:00. Prijave u grupe su na Omegi. Sastanak je ispred zgrade Hrvatskog povijesnog muzeja u Matoševoj 9 na Gornjem gradu:
http://www.hismus.hr/hr/posjetite-nas/

Posjet ?e trajati oko 1,5 sat. Ukoliko se ne možete prijaviti u grupe na sustavu Omega ili u slu?aju kolizije sa sva tri termina, javite se mailom prof. Nikoli? Jakus.
07.12.2014.