Obavijest studentima
Odrada nastave iz kolegija Stara povijest na filmu održat ?e se u petak, 12.12.2014., u 11h u dvorani 9 Cinestara Avenue Mall.
Sastanak je u 10:45 pred ulaskom u kino. Nastava u ?etvrtak, 11.12. održati ?e se redovito, prema rasporedu.
10.12.2014.