Obavijest studentima
U ponedjeljak 12. i srijedu 14. sije?nja organizirana je terenska nastava iz Historiografskog praktikuma u Hrvatskom državnom arhivu. U ponedjeljak su grupe u 9:45 i i 11:15 (prof. Ida Ograjšek Gorenjak), a u srijedu u 11:15 (Zrinka Nikoli? Jakus). Studenti/ce koji poha?aju nastavu od 8 sati srijedom mogu se priklju?iti bilo kojoj od spomenutih grupa, a tako?er i diplomski studenti koji moraju položiti razlikovni ispit iz Historiografskog praktikuma (mogu se javiti predmetnoj nastavnici). Ostali dolaze u grupe koje im odgovaraju prema rasporedu nastave.

Sastanak je ispred arhiva na Maruli?evom trgu 21.

http://www.arhiv.hr/arhiv2/Onama/Posjetitenas/index.htm
08.01.2015.