ISVU - zimski ispitni rok
Studenti ?e se mo?i prijavljivati na rokove svih kolegija odsjeka za povijest (i preddiplomski i diplomski) preko studomata od zadnjeg dana nastave (30. sije?nja u pono?).

Na sve rokove do srijede, 5. velja?e mo?i ?e se prijavljivati i odjavljivati do pono?i dana prije ispitnog roka.

Za rokove od 6. velja?e nadalje mo?i ?e se prijavljivati i odjavljivati do pono?i dva dana prije roka (za 6.2. do pono?i 4.2.).

Tijekom ispitnih rokova kontrolirajte jesu li vam u ISVU sustav i u indeks dobro upisane ocjene i ECTS bodovi. Za sve nepravilnosti odmah se javite profesorima kod kojih ste ocjenu dobili.
20.01.2015.