Obavijest studentima
Dr. sc. Zvjezdana Sikiri? Assouline zbog smrtnog slu?aja odga?a današnje konzultacije i upis ocjena. Konzultacije i upis ocjena održat ?e se sutra, u petak 6. velja?e, prema današnjem vremenskom rasporedu.
05.02.2015.