Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Borislav Grgin odga?a pismeni ispit iz kolegija Srednjovjekovno plemstvo s 18. velja?e na ponedjeljak 23. velja?e u 10 sati, A-201, zbog službene sprije?enosti.
17.02.2015.