Obavijest studentima
Mole se svi studenti tre?e godine preddiplomskog studija koji poha?aju predmet Hrvatska povijest nakon 1945. godine da do?u u ponedjeljak, 02.03. u 12:30 u A201.
26.02.2015.