Obavijet studentima
Dr. sc. Vjeran Kursar ovaj tjedan ne?e održati predavanja i konzultacije zbog bolesti.
09.03.2015.