Obavijest studentima
Dr. sc. Kornelija Jurin Star?evi? ne?e održati nastavu i konzultacije u ponedjeljak, 27. 04. 2015. Termin odrade bit ?e odre?en naknadno.
26.04.2015.