Obavijest studentima
U utorak 28. travnja 2015. seminari za 3. godinu studija iz predmeta Svjetska povijest nakon 1945. ne?e se održati; kolokvij u 14.00h bit ?e, kako je i najavljeno, u D6.

Seminari za jednopredmetne studente bit ?e nadokna?eni, vjerojatno posjetom MSU i izložbi "Bauhaus".
27.04.2015.