Obavijest studentima
Ovo je privremeni raspored za pedagošku praksu u I. i II. semestru. U I. semestru se nastavna praksa odvija u studenom i prosincu, a obveza je studenata hospitirati na 5 mentorovih satova. Pedagoška praksa u II. semestru po?et ?e u drugoj polovici sije?nja; obuhva?a hospitiranje studenata na satovima mentora (5 sati) te izvo?enje nastave.

Raspored ?e se finalizirati na seminarima u ponedjeljak, pa stoga molim studente da do tada ne kontaktiraju mentore.

Opširnije
8.11.2007.