Terenska nastava
U srijedu 14. XI. 2007. nastava iz izbornog kolegija Ekohistorijski aspekti naseljavanja krša u prapovijesti i antici održat ?e se u Klovi?evom dvorima u sklopu izložbe 'Dalmatinska zagora – nepoznata zemlja'. Molimo studente da u redovnim nastavnim terminima do?u pred galeriju (Jezuitski trg 4).
9.11.2007.