Obavijest studentima
Studenti 1. godine diplomskog studija Moderna i suvremena povijest koji slušaju kolegij Hrvatska i svjetska povijest u 20. stolje?u; komparatisti?ke teme (Šoljan-Vranješ i Jakovina) u srijedu, 3.6. u 11.30 imaju organizirani obilazak izložbe Bauhaus u MSU. Molimo Vas da ispred zgrade muzeja budete nekoliko minuta ranije.
01.06.2015.