Obavijest o promjeni ispitnog termina
Prof. dr. sc. Borislav Grgin održat ?e ispite iz predmeta Europska i svjetska povijest srednjega vijeka u utorak 30. lipnja o. g. u 16 sati, dvorana 4, umjesto u 11 sati u A-201. Ispit u utorak 7. 7. održat ?e se od 12 sati u dvorani 1, umjesto u 11 sati u A-201.
29.06.2015.