Osnovne informacije u vezi s jesenskim ispitnim rokom ak. god. 2014./2015. i upisima u ak. god. 2015./2016.
Jesenski ispitni rok zapo?inje 24. kolovoza, a završava 19. rujna 2015.

Svi ispiti (uklju?uju?i i usmene) moraju biti završeni i sve ocjene unesene u Nastavni?ki portal do 22.9. 2015. u 24.00.

Upisi u ak. god. 2015./2016. po?inju 23.9. 2015. u 9,00.

Sve potvrde potrebne za natje?aje za stipendije, studentski smještaj, mirovinu, dje?ji doplatak itd. studenti moraju podi?i prije 30.9. 2015.

Upozoravamo sve studente i nastavnike da se dekanski ispitni rok NE?E otvarati ni u kojem slu?aju, što je na prijedlog Dekanskog kolegija prihvatilo Fakultetsko vije?e na sjednici održanoj 16. srpnja 2015.
28.07.2015.