TERENSKA NASTAVA
Svi polaznici izbornog kolegija «Migracijski tokovi izme?u Dalmacije, Bosne i Hercegovine u XVII., XVIII. i XIX. stolje?u» dužni su umjesto dolaska na nastavu u redovitom terminu, do?i ispred Klovi?evih dvora (Gornji grad Jezuitski trg 4) u srijedu 14. XI. 2007. u 15.15h. Nastava ?e biti održana uz predstavljanje izložbe «Dalmatinska zagora - nepoznata zemlja».

P.S. studenti koji izložbu posje?uju u sklopu nastave iz drugih kolegija ne moraju do?i
P.S.S. studenti koji zbog kolizije nisu u mogu?nosti do?i u navedenom terminu neka posjete izložbu u privatnom aranžmanu do kraja tjedna kad se izložba zatvara
14.11.2007.