Poziv na predavanja
Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti Zavoda za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest poziva vas na dva predavanja o gr?koj epigrafiji koja ?e održati prof. dr. Mario Lombardo sa Sveu?ilišta u Salentu:

The so-called psephisma of Lumbarda and some aspects of Greek settlement in Dalmatia, u ?etvrtak 1. listopada 2015. u 18 h u Arheološkom muzeju u Zagrebu;

The Greek inscription from Vranjic: text, context and interpretationbetween certainties and guesses, u petak 2. listopada 2015. u 12.30 h na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (predavaonica A-201).

Opširnije
21.09.2015.