Obavijest o upisu na diplomski studij
Poštovani kandidati za upis na diplomski studij povijesti,
kvalifikacijski dio upisa na diplomski studij povijesti (svi istraživa?ki moduli i nastavni?ki smjer) održat ?e se u ponedjeljak 28. rujna, u 12 sati u dvorani III.
24.09.2015.