OBAVIJEST STUDENTIMA
Nadoknada nastave iz predmeta "Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka" održat ?e se u sljede?im terminima:

1. 12. 2007. seminar (1P) 8.00 -9.30 u A - 309
1. 12.2007. seminar (2P) 9.30-11.00 u A - 309

15. 12. 2007. predavanje (1P) 8.00-9.30 u D-V
15. 12. 2007. predavanje (2P) 9.30-11.00 u D-V
16.11.2007.