Posjet izložbi
U sklopu izbornog kolegija Historiografija o Francuskoj revoluciji organiziran je u petak, 6. studenog 2015. posjet izložbi Arhitektura i performans: grafike iz Kabineta Luja XIV. u fundusu MUO. Sastanak je u 11h ispred Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu. Posjetu se mogu pridružiti i studenti koji ne polaze kolegij, uz prethodnu najavu e-mailom nastavniku Branimiru Jankovi?u.
5. studenog 2015