Obavijest studentima
Obavještavaju se polaznici i polaznice HISTORIOGRAFSKOG PRAKTIKUMA srijedom da se idu?eg tjedna od 16. do 20. 11. organiziraju ?etiri grupe za posjet knjižnici HAZU:

1) ponedjeljak 16. 11. u 14:00

2) ?etvrtak 19. 11. u 14:00

3) petak 20.11. u 13:00

4) petak 20.11. u 14:00

Odaberite grupu na Omegi prema mogu?nosti svojeg rasporeda. Možete dobiti ispri?nicu u slu?aju kolizije s drugom nastavom. Terenska nastava je obavezna kao i druga nastava. Sastanak pred ulazom u knjižnicu na Strossmayerovom trgu 14.

Predvi?eno vrijeme posjeta je 30-40 minuta. U slu?aju zauzetosti grupa ili problema sa pristupom Omegi studenti se mole da se jave predmetnoj nastavnici radi dogovora.
10.11.2015