Obavijest studentima
Asist. Vjeran Kursar ne?e održavati nastavu u prosincu. U sije?nju 2008. nadoknadit ?e se nastava prema naknadnoj obavijesti.
21.11.2007.