Obavijest studentima
Organizira se kao dio terenske nastave na Historiografskom praktikumu posjet Hrvatskom povijesnom muzeju.
Organizirat ?e se tri grupe od kojih studenti na sustavu Omega izabiru jednu prema mogu?nostima rasporeda:
1) ponedjeljak 30. studenog u 14 sati;
2) petak 4. prosinca u 10 sati;
3) petak 4. prosinca u 13 sati.

Sastanak ispred Hrvatskog povijesnog muzeja u Matoševoj 9 na Gornjem gradu


Predvi?eno trajanje posjeta cca 2 sata.

Terenska nastava je obavezna. Studenti mogu dobiti ispri?nicu u slu?aju kolizije s drugom nastavom
26. studeni 2015