Obavijest studentima
U ponedjeljak 14. i srijedu 16. prosinca u sklopu nastave Historiografskog praktikuma posje?uje se Hrvatski državni arhiv. Umjesto na nastavu u svom redovnom terminu na fakultetu studenti trebaju do?i pred zgradu arhiva na Maruli?evom trgu


grupe ponedjeljkom u 9.45, odnosno 11:15,

grupe srijedom u 11:15 - studenti koji poha?aju nastavu srijedom u 8 priklju?uju se grupi u 11:15 ili, ako su sprije?eni, uz prijavu prof. Ograjšek jednoj od grupa u ponedjeljak.

Studenti diplomskog studija koji imaju obavezu razlikovnog ispita Historiografskog praktikuma neka se jave u grupu koja im najbolje odgovara po rasporedu
9. prosinca 2015