Obavijest studentima
U utorak 26. sije?nja ne?e se održati nastava iz predmeta "Povijest me?unarodnog komunisti?kog pokreta".
Kolokvij se održava u ?etvrtak 28. sije?nja.
22. sije?nja 2016