Obavijest studentima
Mole se svi studenti tre?e godine (predmet Hrvatska povijest nakon 1945.) da do?u u ponedjeljak u 12:30 u A-201.

Martin Previši?
24. velja?e 2016