Obavijest studentima
U ljetnom semestru 2015/2016. akademske godine prof. dr. sc. Željko Holjevac ?e držati predavanja i seminar za jednopredmetne studente povijesti iz predmeta Europske regije i hrvatska povijest 19. stolje?a, a prof, dr. sc. Drago Roksandi? za dvopredmetne studente. Na?elno je mogu?e sudjelovanje u seminaru drugog predmetnog profesora, ako se oba nastavnika s time suglase.

Molimo studente koji žele sudjelovati u nastavi profesora Holjevca da se jave na e-mail adresu zholjeva@ffzg.hr te studente koji žele sudjelovati u nastavi profesora Roksandi?a da se jave na adresu drago.roksandic@ffzg.hr
Maksimalno je mogu?e upisati 17 studenata.
25. velja?e 2016