Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Borislav Grgin zapo?et ?e s nastavom na seminaru iz Europske i svjetske povijesti srednjega vijeka u ponedjeljak 7. ožujka o. g., u 9.30, A-202, a s predavanjima u srijedu 2. ožujka u 14 sati, dv. 6.
Ostale seminarske grupe na predmetu vodit ?e izv. prof. dr. sc. Hrvoje Gra?anin, a nastavu ?e zapo?eti od 14. ožujka o. g.
Svi jednopredmetni studenti obvezni su poha?ati jednu od seminarskih grupa i na europskoj i na hrvatskoj povijesti srednjega vijeka, dok dvopredmetni studenti biraju: polovica studenata jednu od seminarskih grupa iz "Europske i svjetske povijesti srednjega vijeka", a druga polovica jednu od seminarskih grupa iz "Hrvatske povijesti srednjega vijeka".
Jednopredmetni studenti na oba predmeta (europska i hrvatska povijest) dobivaju 8 ECTS bodova, dvopredmetni 7 ECTS iz predmeta na kojem poha?aju seminar, a 5 ECTS bodova na predmetu na kojem poha?aju samo predavanja.
26. velja?e 2016