Obavijest studentima
Zbog smrtnog slu?aja u obitelji, prof. dr. B. Kunti?-Makvi? ?e s nastavom u kolegiju Društvene grupe u klasi?nom svijetu i anti?ka prozopografija II. po?eti sljede?i tjedan, u srijedu 9. ožujka 2016.
Obavijest o terminu konzultacija o rezultatima u zimskom semestru bit ?e objavljena naknadno.
2. ožujka 2016