Obavijest studentima
Prof. dr. I. Ivelji? održat ?e nastavu u srijedu (16.3.) i petak (18.3.) prema rasporedu. Seminari u srijedu 8-9.30 i petak 9.30-11 te predavanja za jednopredmetne studente u srijedu 9.30-11.
14. ožujka 2016