Obavijest studentima
U srijedu, 23. ožujka 2016. u 08.00h u D6 predavanje studentima Svjetske i europske povijesti nakon 1945 (tre?a godina) i Hrvatske i svijeta u 20. stolje?u – komparatisti?ke teme (prva godina diplomskog studija), održat ?e dr. Frédéric Encel. Tema predavanja bit ?e „Geopolitika rata u Siriji. Dobrodošli su i drugi studenti.


Tvrtko Jakovina


Frédéric Encel je doktor geopoliti?kih znanosti, ravnatelj studija Francuskog instituta za geopolitiku, stru?njak za me?unarodne odnose na Fakultetu politi?kih znanosti. Encel se isti?e se kao stru?njak za izraelsko-palestinski sukob. U radovima govori o strateškim pitanjima, me?unarodnim odnosima (osobito Bliskom istoku), obrani laiciteta i rodne jednakosti. Frédéric Encel je 2011. godine osnovao Nacionalna godišnja zasjedanja za borbu protiv negiranja holokausta, kojima od tada i predsjeda.

Izme?u ostalog, objavio je sljedeca djela: « Géopolitique de Jérusalem » («Geopolitika Jeruzalema »), Flammarion, 1998 (revidirana i proširena izdanja, 2008, 2014)., « Comprendre le Proche-Orient. Une nécessité pour la République » («Razumjeti Bliski istok. Potreba za Republiku»), (u suradnji s Ericom Keslassyem), Bréal, 2005., « Géopolitique du Printemps arabe » («Geopolitika Arapskog prolje?a»), Presses universitaires de France, 2014., «Petites leçons de diplomatie. Ruses et stratagèmes des grands de ce monde à l'usage de tous» («Male lekcije diplomacije. Lukavstva i prepredenosti svjetskih velikana za upotrebu svima”), Autrement, 2015.
17. ožujka 2016