Obavijest studentima predbolonjskog procesa studiranja.
Obavijest studentima predbolonjskog procesa studiranja.

Posljednji rok za završetak studija kolegama koji još nisu završili studij upisan po starom, predbolonjskom, programu je 30.rujan 2016. godine. Nakon toga roka, svi ?e mo?i zatražiti priznavanje predmeta koje su položili i zatražiti upis u odgovaraju?u godinu novog modela studiranja.

Molimo sve kolege koji stari program namjeravaju završiti po starim pravilima, da ovu, kona?nu, odluku shvate ozbiljno.
17. ožujka 2016