No? knjige 2016 na Odsjeku za povijest
Odsjek za povijest, izborni kolegij “Javna povijest” i studenti povijesti prire?uju u No?i knjige 2016. program

Kako biti subverzivan u doba Rabelaisa, Cervantesa i Shakespearea?

Petak, 22. travnja 2016., 18:30 - 20:00, u?ionica A-202

Obilježavanje 400. obljetnice smrti Shakespearea i Cervantesa 1616. godine prigoda je za javno ?itanje tekstova i knjiga koje bi svi studenti povijesti i svi koje zanima povijest jednostavno morali pro?itati. Ta smo djela i razdoblje kojima se bave – 16. stolje?e, vrijeme renesanse, doba Rabelaisa, Cervantesa i Shakespearea – odlu?ili povezati provodnim motivom subverzije. ?itat ?emo stoga dijelove iz Bahtinove knjige "Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse" i Ginzburgove knjige "Sir i crvi: kozmos jednog mlinara iz 16. stolje?a" te Greenblattov tekst "Nevidljivi meci: subverzija vlasti u renesansi". Bahtin je imao nemjerljiv utjecaj na humanisti?ke znanosti, Ginzburgovo djelo ulazi u najbolje što je historiografija dala, a Greenblatt je otvorio toliko mnogo novih vrata. ?itaju?i navedene autore prizivat ?emo i sugestivne duhove povjesni?ara Febvrea, Gurevi?a, Chartierea, Burkea… Klju?ne rije?i pritom su povijest mentaliteta, povijesna antropologija, kulturna povijest, narodna kultura, novi historizam. Uz spomenute, ?itat ?emo i tekst iznena?enja. Osim ?itanja, za dobru atmosferu pobrinut ?e se i ulomci iz ekranizacija Shakespearevih drama i glazba iz filmova.

U programu sudjeluju nastavnici i studenti povijesti, a pozvani su svi zainteresirani.
20. travnja 2016