Poziv studentima na sudjelovanje u tre?em festivalu povijesti Kliofest
U Nacionalnoj i sveu?ilišnoj knjižnici u Zagrebu te nekoliko drugih mjesta u gradu održava se izme?u 11. i 14. svibnja Tre?i festival povijesti Kliofest.
U prilogu je programska knjižica doga?anja – okruglih stolova, tribina, predstavljanja knjiga, predavanja, radionica, kviza, dodjele nagrada i dr. – koja ?e se održati u tih nekoliko dana. Program je dostupan i na www.kliofest.org.

U holu NSK bit ?e održan i prodajni sajam knjiga ?etrdesetak hrvatskih nakladnika te postavljene dvije izložbe.

Diljem Hrvatske u petak, 13. svibnja – Dan povijesti.

S nama kroz povijest!
4. svibnja 2016.