Poziv na promociju knjige.
Danas (12.5.) nema nastave predmeta "Sukob Tito-Staljin i Goli otok."

Umjesto predavanja mole se studenti da do?u na promociju knjige dr. OND?EJA VOJT?CHOVSKÝAOGA "Iz Praga protiv Tita" koja ?e se održati u NSK u 17 sati u sklopu KLIOFESTA.

Knjiga tematizira djelovanje jugoslavenske ibeovske emigracije u ?ehoslova?koj za vrijeme sukoba Tito-Staljin.

dr. sc. Martin Previši?
12. svibnja 2016