Izvanredni ispitni rok
Izvanredni ispitni rok kolegija "Hrvatska i Europa u 19. stolje?u - komparatisti?ke teme" održat ?e se u petak 20 svibnja 2016.
Prof. dr. sc. Damir Agi?i? održat ?e ispit od 9.00 sati, u sobi C-112, dok ?e prof. dr. sc. Željko Holjevac održat ispit istoga dana od 15.00 sati, u sobi C-117.
12. svibnja 2016