Izvanredni ispitni rok
Izvanredni ispitni rok kolegija "Poljska u 19. i 20. stolje?u" dr. sc. Damir Agi?i? održat ?e dana 20. svibnja 2016. u 9 sati, soba C-112.
13. svibnja 2016.