Obavijest studentima
Ispitni rok iz izbornog predmeta "?ovjek i sport" održat ?e se u
ponedjeljak 13.6.2016. u 17:45 sati dvorana A - 201 i
utorak 21.6. 2016. u 13:00 sati, dvorana A- 201

Rezultati prvog kolokvija dostupni su na Odsje?kom webu.
Studenti koji su položili 1. kolokvij 2. svibnja 2016 mogu pisati 2. kolokvij na jednom od ispitnih rokova.

Za više detalja kliknite na ovaj link.
30. svibnja 2016.