Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Drago Roksandi? ispitivat ?e Europske regije i hrvatsku povijest 19. stolje?a, Vjersku povijest i Vojnu i vojnokrajišku povijest 4., 5., 11. i 12. srpnja t.g. prema dogovorenim rasporedima od 8 sati ujutro u C-113. Istovremeno ?e držati i konzultacije."
30. lipnja 2016.