Obavijest studentima
Svi ispiti i upisi ocjena kod Snježane Koren planirani za ponedjeljak 29. kolovoza 2016. (kolegiji Didaktika povijesti I. i II., Nastavno-pedagoška praksa iz povijesti I. – IV., Radionica kreativne nastave povijesti I. i II te Metodika nastave povijesti za predbolonjske studente) održat ?e se u utorak, 30. kolovoza 2016., s po?etkom u 9 sati.
24. kolovoza 2016