Rezultati ispitnog roka
Rezultati ispitnog roka iz Hrvatske povijesti srednjeg vijeka od 29. kolovoza 2016.

Tomislav Karli? 4
Klara Kosi? 4
Luka Svetli?i? 3
Karla Genda 3
Mislav Ku?ko 1
Lucija Džepina 1
Petar Plasti? 1
Stefani Šubat 1
Maja ?akovi? 1
Lucija Majstrovi? 1
Ivan ?urman 1


U privitku je i tablica s ukupnim ocjenama. Upis ocjena za one koji ?e imati uvjete bit ?e u srijedu 31. kolovoza u 10 u C-115. Komisijski ispit organizirat ?e se u drugoj polovini rujna, a termin ?e se naknadno objaviti.
30. kolovoza 2016.